1. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau tekste „Taisyklės“) – privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos dviejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) teisės, pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas ir grąžinimo sąlygos bei kitos su priekių pirkimu, pardavimu internetinėje svetainėje www.premo.lt susijusios nuostatos.
 2. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad susipažino, suprato ir sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis.
 3. Atsižvelgdamas į LR teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
 4. Apie bet kokius Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas bus informuotas prisijungęs prie el. parduotuvės (www.premo.lt).
 5. Apie alkoholio pirkimo-pardavimo taisykles galite pasiskaityti čia.

2. Sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarymo momentas

 1. Prekių iš premo.lt galite įsigyti šiais būdais:
  1. Internetinėje parduotuvėje išsirinkus prekes, įsidėti jas į „krepšelį“ ir toliau daryti užsakymą internetu.
  2. Užsakymai gali būti daromi telefonu (nr.: +370 619 81 250).
  3. Užsakymai daromi ir el. paštu (parduotuve@premo.lt).
 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai:
  1. Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja prekių užsakymą, nurodo reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir prekių pristatymui įvykdyti bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“
  2. Užsakymą darant telefonu ar el. paštu, Pirkėjas nurodo reikiamus duomenis sutarčiai sudaryti ir prekių pristatymui įvykdyti;
 3. Informacija apie visus užsakymus iš www.premo.lt el. parduotuvės saugoma Premo duomenų bazėje

3. Asmens duomenų apsauga

 1. Siekiant sėkmingo užsakymo įvykdymo, pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis internetinėje svetainėje www.premo.lt registracijos metu.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už duomenų, pateiktų registracijos metu, teisingumą.
 3. Pirkėjas, pateikdamas asmens duomenis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiama informacija, būtina sėkmingam prekių užsakymo ir pristatymo įvykdymui.
 4. Pardavėjas įsipareigoja konfidencialumą Pirkėjo asmens duomenų atžvilgiu, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktų tvarka.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje, laikydamasis prekių pirkimo – pardavimo taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu arba telefonu.
 3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti pirkimo – pardavimo sutartyje numatytą kainą.
 4. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, kaip numato LR Ūkio minstro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
 5. Pirkėjas privalo nurodyti priežąstį, dėl kurios nori grąžinti prekę raštu.
 6. Prekę galima grąžinti tik tais atvejais, jei ši nebuvo sugadinta, nebuvo naudojama arba jos išvaizda nebuvo pakeista iš esmės.
 7. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę Pardavėjui, privalo grąžinti pilnos komplektacijos prekę. Jei ne visos komplekte esančios dalys atitinka 4.6. Taisyklių punkte esančius reikalavimus, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.
 8. Pasikeitus pirkėjo duomenims, nurodytiems registracijos formoje, jis privalo juos kuo skubiau atnaujinti.
 9. Pirkėjas, prieš pateikdamas užsakymą, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti palankias sąlygas Pirkėjui naudotis www.premo.lt teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve nedelsiant ir be išankstinio perspėjimo.
 3. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
 5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu.
 6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią sumą, kurią pasiekus, bus vykdomas nemokamas užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodytas tarp prekių pristatymo sąlygų.
 7. Dėl svarbių, iš anksto nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas, negalėdamas pristatyti prekės Pirkėjui, įsipareigoja pateikti analogišką ar panašią prekę, kurios Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja per tris darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 8. Tenkinant 4.4.-4.6.Taisyklių punktus, Pardavėjas įsipareigoja per 14 dienų, skaičiuojamų nuo prekės gavimo datos, grąžinti sumokėtą sumą už grąžinamą prekę.

6. Prekių apmokėjimo tvarka, terminai

 1. Už mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes galima atsiskaityti šiais būdais:
  – Grynaisiais pinigais (atsiskaityti pristatymo metu arba atvykus į parduotuvę);
  – Banko pavedimu;
  – Elektronine bankininkyste;
  – Išsimokėtinai.
 2. Su apmokėjimo būdais detaliau supažindinama internetinės svetainės www.premo.lt skiltyje „Mokėjimo būdai“.
 3. Prekės kaina negali keistis po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Jei Pirkėjas, esant tokiai situacijai, nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per dvi darbo dienas. Tai įvykdžius, Pirkėjui grąžinama jo sumokėta suma.
 4. Klientui įsigijus dovanų kuponą, kuris per kupone numatytą terminą nebuvo panaudotas, laikoma, kad kuponas yra panaudotas.

7. Prekių pristatymas

 1. Prekių krepšeliui siekiant 39 EUR arba daugiau, Pardavėjas arba jo įgaliotas asmuo prekę nurodytu adresu arba į pasirinktą Omniva paštomatą pristatys nemokamai. Prekių krepšeliui nesiekiant 39 EUR sumos, pristatymas nurodytu adresu kainuos 3,99 EUR, o prekę atsiimant Omniva paštomate, pristatymas kainuos 2,99 EUR.
 2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
 3. Pirkėjas įsipareigoja užsisakytas prekes priimti pats. Jei Pirkėjas ar asmuo, užsakymo metu nurodytas, kaip asmuo, atsiimsiantis siuntinį, jo priimti negali, tačiau siuntinys buvo pristatytas nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
 4. Prekės pristatomos Pardavėjo įgalioto asmens arba paties Pardavėjo.
 5. Prekių pristatymas, šioms esant sandėlyje, trunka 1-2 dienas. Prekėms nesant sandėlyje, pristatymas gali užtrukti 2-7 darbo dienas, išskyrus atskirus atvejus, kai prekės dėl Pardavėjo iš anksto nenumatytų aplinkybių negali Pirkėjo pasiekti laiku. Tokiais atvejais Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su prekės užsakovu ir asmeniškai susitarti dėl užsakymo pristatymo datos.
 6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo.
 7. Prekių pristatymo metu pirkėjas kartu su Pardavėju arba asmeniu, jo įgaliotu pristatyti siuntinį, privalo patikrinti gautų prekių būklę ir pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjas, pastebėjęs pakuotės ar prekės pažeidimus, esant gamykliniam brokui ar komplektacijos neatitikimui, privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

8. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudojimo terminas

 1. Prekių, parduodamų internetinėje parduotuvėje www.premo.lt, savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako, jei parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka realių prekių ypatybių dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio raiškos ir kitų charakteristikų.
 3. Tam tikroms prekėms Pardavėjas suteikia tam tikrą terminą, nurodantį, kiek ligai prekė gali būti laikoma kokybiška. Tai nurodoma šių prekių aprašymuose.
 4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus, netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
 5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą. Pardavėjas gali konsultuoti pirkėją dėl prekės priežiūros ir gedimų šalinimo.

9. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
 2. Vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, prekės grąžinamos Pardavėjui, šalinami parduotų prekių trūkumai, nekokybiškos prekės keičiamos į kokybiškas.
 3. Norint grąžinti prekę, reikalingas raštiškas prašymas dėl prekės grąžinimo.
 4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

4.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė);

4.2 prekė negali būti sugadinta Pirkėjo;

4.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė);

4.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

4.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo.

5. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę Pardavėjui, privalo grąžinti prekę, kuri atitinka 9.4. Taisyklių punkte esančius reikalavimus. Kitu atveju, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės.

6. Pinigai už prekes, kurios buvo grąžintos Pardavėjui, pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

10. Atsakomybė

 1. Pirkėjas yra atsakingas už veiksmus, kuriuos atliko internetinėje parduotuvėje.
 2. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmens duomenų teisingumą. Pardavėjas neatsako už padarinius, atsiradusius dėl neteisingai suvestų kliento duomenų ir turi teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 3. Pirkėjui nesusipažinus su pirkimo – pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės atvejais, kai kyla nuostolių dėl kliento neišmanymo apie šias Taisykles.
 4. Pardavėjas nėra atsakingas už informaciją, skelbiamą kitų įmonių, organizacijų ar asmenų puslapiuose, į kuriuos yra nuorodos internetinėje svetainėje www.premo.lt.
 5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas užsisako Pirkėjas, sklandaus tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
 6. Iškilus problemoms, kurių pasekoje atsirado žala, kaltoji šalis atsilygina nekaltai šaliai už tiesioginius nuostolius.

11. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per dvidešimt kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši

svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.

Privatumo politika